Hvorfor skal man bruge Zoono?

Farvel til superbakterier

Zoono danner et molekylært lag af kovalente biocidmolekyler, der er opbygget omkring silikone polymerkemi. Det lyder teknisk, men det betyder bare, at Zoono laver brud på cellerne, så de ikke kan mutere. Det hindrer udviklingen af superbakterier.


En simpel analogi vi kan bruge:

Antimikrobielle, positivt ladet ”pigge” former sig på overfladen, og tiltrækker den negativt ladet molekylestruktur af mikroorganismer tiltrukket til ”piggene”, og cellevæggen samt membranen bliver nedbrudt: Organismen bliver dræbt og processen fortsætter.


Læs mere om teknologien bag

Hvorfor er antimikrobiel beskyttelse vigtigt

Det er almindeligt anerkendt at miljø og overflader er betydningsfulde kilder til mikrobiologisk forurening og betragtes som en motor for skadelige mikroorganismer, der skaber infektion (krydsinfektion). Bakterier, virus, svamp og gæring forurener overflader og kan danne bio-hinder, der er ekstremt resistente for hygiejneprocesser, som bl.a. rengøring og desinfektion. Skadelige mikroorganismer kan overføres ved krydsinfektion gennem berøring eller i luften i form af aerosoler (i vanddråber) samt generelt gennem enkelte celler eller ”klumper”.

Smitte gennem luften er specielt betydningsfuld for viral infektion, men også for andre infektioner, såsom dem der skyldes sporer som clostridium difficile. Bakterier kan også findes i vandsystemer som E.coli og Pseudomonas-arter. Hver art eller familie af mikroorganismer kan have sin egen unikke smittevej og indgangsport, specielt slemt hos folk der er mere sårbare med lav immunforsvar, f.eks. meget unge og ældre. Men der er også en mængde mikroorganismer, smittestoffer, der er i stand til at smitte alle personer, f.eks. taphylococcus aureus (MRSA), norovirus, Aspergillus niger og ekstremt sygdomsfremkaldende virusser som Ebola. Men selvfølgelig er patienter med lavere immunforsvar, åbne sår eller kronisk syge i alle aldre mere modtagelige.

Hvor skal man bruge Zoono

Brug Zoono i ethvert miljø, hvor bakterier lever og ses som en trussel. Zoono bliver på nuværende tidspunkt succesfuldt brugt i bygninger, køretøjer, huse og hospitaler, hvor der er en risiko for smitte. De almindelige, flydende desinfektionsmidler virker kun så længe overfladen er våd, så når først desinfektionsmidlet er tørret af eller blevet tørt, kan det ikke længere dræbe nogen nye og potentielt skadelige mikroorganismer på overfladen. Faktisk bliver overfladen forurenet på samme niveau som før desinfektionsmidlet på bare 1-2 timer. Dette er grunden til at Zoonos teknologi er den næste generations biocid, netop fordi det er vandbaseret. 


Læs mere om produkterne

Hvordan og hvor ofte bruger man Zoonos

Effektivitet og testning

Zoono er i overensstemmelse med regulering på tværs af lande og er godkendt ved PAS 2424, EN13697, EN1276, EN1650 samt mange flere effektivitetstests.


Følgende tests understøtter effektiviteten af Zoono-teknologi.
[Klik på billederne for at se i større format]


Bevist at forblive aktivt på huden i 24 timer

Urenset vs. Zoono-renset hænder over 24 timer:


De farvede bjælker indikerer patogen udvikling på urensede hænder.

Note: Praktisk talt ingen udvikling på renset hænder

Bevist på en række patogener på huden

Bevist på en række patogener på overflader

Bevist på en række patogener på teksturer

Resultatsoversigt

Godkendt personale kan få adgang til vores resultater.
Kontakt os på (info@zoono.com) med dine forretnings- eller organisationsdetaljer for at påbegynde NDA-processen.